Noen av våre kunder

Referanser

Initio Medielab AS har utviklet løsninger for et bredt spekter kunder i mange ulike bransjer. Vi har fokus på digital problemløsning og effektiv, kundestyrt utvikling. Her kan du lese om noen av de kundene vi jobber med.

Logo 4 Service

Kunde: 4Service Gruppen

Utfordring: Utvikle et komplett system for bestilling av møterom, møtemat, elbil og fakturering for 4Service sine kantiner og leietakere.

Løsning: Vi har utviklet 4Service Booking-portal som håndterer booking av møterom og møtemat m.m. for alle 4Service kantiner i Norge. Hver kantine administrerer sine egne konsepter, menyer og møterom, og leietakere (bedrifter) får tilgang til bestilling av møterom og møtemat på sin lokasjon. Systemet gjør det enkelt å holde styr på leietakere, leverandører, leveringssteder, konsepter og tidsfrister ifm. bestilling av mat, møterom eller andre tjenester. Bestillinger går automatisk inn til kantina og systemet fakturerer etter levering.

4Service Booking er integrert med flere andre systemer og sender bl.a. fortløpende regnskapsdata til Visma. Vi har også sørget for enklere pålogging for leietakere med implementering av SSO (Single Sign-On) mot eksisterende bedriftssystemer.

Teknologi: PHP, Laravel, MariaDB, Vue, Vuex, Webpack

Logo Adresseavisen

Kunde: Adressa

Utfordring: Utvikle løsninger for enklere, mer effektiv, og ikke minst selvbetjent annonseproduksjon. Alt skal digitaliseres, inklusive korrekturer og medieplanlegging, med sikte på å forenkle arbeidsflyten både for annonsekunder og Adresseavisens egen annonseavdeling.

Løsning: Vi har utviklet flere tekniske plattformer for Adresseavisens annonsekunder. Disse løsningene bidrar til å løse utfordringene som er beskrevet over, gjennom enklere web- og malbasert produksjon, god arbeidsflyt og bedre kontroll både internt i annonseavdelingen og hos de største annonsekundene. Løsningene har bidratt til en opplevd forbedring av tjenesten både internt og for kundene. Disse godt designede tjenestene brukes både til de tradisjonelle trykte annonsene og de digitale flatene til Adresseavisen, i tillegg gir de god tilgang til annonsering i de mest brukte sosiale mediene.

Teknologi: PHP, Laravel, MariaDB, Vue, Vuex, Webpack

Logo Bjørklund

Kunde: Bjørklund Norge AS

Utfordring: Alle butikker i Bjørklund-kjeden skal ha lett tilgang på markedsmateriell, og Markedavdelingen skal enkelt kunne administere og håndtere bestillinger, samt samle informasjon fra flere kilder– f.eks. vareliste og bilder – for å generere utvalgte PDF-filer.

Løsning: Gjennom vår medieportal har Bjørklund fått et verktøy som automatisk genererer ulike kataloger, med riktig tekst og bilde, ut fra et utvalg varer. Løsningen er integrert med Bjørklunds Navition, og henter alle nødvendige varedata derfra. Bilder hentes automatisk fra Bjørklunds interne database. I løsningen finnes også innebygget muliget til å bearbeide de generete katalogene før de lagres som PDF. Alle Bjørklunds butikker bestiller sine rekvisita og markedsmateriell via medieportalen.

Tjenesten fra Initio omfatter:

Instrato for malbaserte annonser/trykksaker, lagervarer og mediebank.
Integrasjon mot ERP og billedbase (som oppdateres hver natt).
Katalogmodul, spesialtilpasset designverktøyet OnDesign.
Annonsebestillingsystem som håndterer alt fra bestilling og korrekturrunder, til sending av ferdig materiell til de enkelte media innen angitte frister.
Teknologi: PHP, Mysql, Debian/Apache

Logo BN Entreprenør

Kunde: BN Entreprenør AS

Utfordring: Utvikle et verktøy for prosjektstyring, materiellkontroll, mannskap, adgangsregistrering og kart for mobile og stasjonære enheter, for å samle funksjonaliteten fra flere separate systemer i ett.

Løsning: Vi har utviklet det nettbaserte systemet BNapp, som gjør det mulig å opprette og administrere byggeprosjekter direkte fra kart/geoposisjon. Systemet holder oversikt over kartdata, utstyr, maskiner og annet materiell, samt mannskap, samarbeidspartnere og adgangskontroll på byggeplasser. Ved hjelp av et ordinært nettbrett kan brukeren knytte bilder, video og notater til prosjekter og/eller geolokasjoner og dokumentere arbeidsprosessen. Alle handlinger loggføres og statistikk og rapporter kan enkelt eksporteres.

Teknologi: RESTfulAPI, Laravel, MySQL, React

Logo Memosoft

Kunde: Memosoft

Utfordring: Begravelsesbyråer må enkelt kunne utforme og bestille programhefter, minnebøker, takkekort og andre trykksaker på nett.

Løsning: Vi har utvilket systemet InMemory, som er er en komplett nettbasert løsning for utforming av trykksaker til begravelsesbransjen. Vi har nylig utviklet versjon 4 med full modernisering av hele plattformen. Med dette systemet kan begravelsesbyråer raskt og enkelt utforme blant annet personlige programhefter, minnebøker og takkekort rett i nettleseren og sende direkte til trykk.

InMemory bruker avansert Javascript-basert funksjonalitet for å håndtere grafisk oppsett av maler og dokumenter direkte i nettleseren. Integrert i systemet er også flere gode verktøy for manipulering av bilder, blant annet et avansert filter for justering av farger, eksponering og bildeskarphet.

Vi har også utviklet et nettbasert verktøy for generering av en komplett presentasjon med bilder, tekster og musikk for visning på storskjerm eller lerret.

Løsningen er i bruk i Norge, Sverige og England, og er på vei til å bli rullet ut til flere land. InMemory er integrert med vårt ordre- og kalkylesystem OnTop.

Teknologi: PHP, Laravel, MariaDB, Vue, Vuex, Webpack, Docker

Logo Nordr

Kunde: Nordr Norge AS (Tidl. Veidekke Eiendom)

Utfordring: Utvikle en nettbasert plattform for administrering av boligprosjekter som innebærer eiendommer, salg, kunder, FDV, tilvalg, forespørsler, informasjonsflyt, møter, overtakelser og digital signering m.m.

Løsning: Vi har utviklet systemet Bolig-Basen, et verktøy for administrering av Nordr sine boligprosjekter i hele landet. Systemet gir Nordr mulighet til å håndtere salg, reklamasjoner, FDV, overtakelser, tilvalg, statistikk og kommunikasjon for alle sine prosjekter. I tillegg har systemet en egen del for kunder, som via mobil eller datamaskin kan finne all nødvendig informasjon og FDV om sin bolig og i tillegg gjøre tilvalg, legge inn reklamasjoner og kommunisere direkte med prosjektets medarbeidere.

I Bolig-basen kan medarbeidere, underentreprenører og leverandører enkelt knyttes til prosjekter for å forenkle informasjonsflyt ifm. reklamasjoner, tilvalg eller forespørsler. Systemet håndterer også befaringer og overtakelser, inkludert digital signering der dette er påkrevd. Alle hendelser i et prosjekt loggføres og arkiveres og man kan enkelt hente ut rapporter fra ulike moduler for bruk mot andre systemer

Teknologi: PHP, MySQL, jQuery, Smarty, Vue, Bootstrap

Logo Nor-Fishing

Kunde: Stiftelsen Nor-Fishing

Utfordring: Utvikle løsning for å håndtere all informasjon rundt fiskerimessene Nor-Fishing og Aqua-Nor.

Løsning: Vi har utviklet datasystemet til fiskerimessene for Stiftelsen Nor-Fishing. VESOnet er systemet som holder styr på alle data rundt Nor-Fishing og Aqua-Nor, både før, under og etter messeperioden. VESOnet håndterer alt fra standfordeling og registrering til generering og printing av akkrediteringskort for utstillere og gjester.

I tillegg inkluderer systemet en web-/mobil-app som inneholder interaktivt messekart, søkbart program, bookingmodul for møterom tidsplan og fullstendig utstiller- og standoversikt. Applikasjonen fungerer på alle mobile og stasjonære enheter med standard nettleser, uavhengig av operativsystem.

På grunn av korona-pandemien ble Nor-Fishing i 2020 avholdt som en digital messe. I den forbindelse lagde vi en heldigital versjon av utstillerkatalogen.

Teknologi: PHP, Mysql, Jquery, Smarty, Vue, Bootstrap

Logo NTNU

Kunde: NTNU Grafisk Senter

Utfordring: Sikre studenter og ansatte tilgang å laste opp og bestille oppgaver og andre trykksaker via nett, bedre produksjonsflyten og integrere med NTNUs interne system for internfakturering og nettbetaling.

Løsning: Vi har utviklet en nettbasert bestillingsløsning for trykksaker for NTNUs studenter og ansatte. Dette omfatter verktøy for utforming, opplasting, bestilling av studentoppgaver, visittkort, skilt og andre trykksaker. Alle NTNUs ca. 7000 ansatte og over 40 000 studenter har tilgang via Feide (den nasjonale løsningen for sikker innlogging og datadeling i utdanning og forskning).

Bestillingsløsningen har vi koblet mot vårt ordre- og kalkylesystem, OnTop, som tar seg av arbeidsflyt, trykkfiler, leveringsinfo og fakturering. Vi har i tillegg integrert funksjonalitet for nettbetaling ved bestilling, som er direkte integrert mot NTNU sitt økonomisystem.

Teknologi: Laravel, npm, vue, PHP, Mysql, Debian/Apache

Logo Wittusen & Jensen

Kunde: Wittusen & Jensen AS

Utfordring: Samle all kommunikasjon og ordreflyt for grafisk avdeling. Fra forespørsel til leverandører, kommunikasjon med kunde, og bestilling av trykkoppdrag hos leverandør. Alt integrert med Wittusen & Jensens eget sentrale ERP-system.

Løsning: WJ bruker vårt ordre- og kalkylesystem, OnTop, for alle design- og trykkoppdrag. For WJ har vi i tillegg utviklet en egen modul i OnTop for håndtering av prisforespørsler mot ulike leverandører. OnTop er dessuten integrert med WJ sitt sentrale ERP-system for kunde-, produkt- og fakturahåndtering, slik at kunde- og leverandørdata alltid er oppdatert, og fakturainformasjon – med full oversikt over kost- og salgspriser – kommer inn til rett sted.

WJ sin OnTop-løsning er også tett integrert med tilsvarende løsning hos Printing AS, hvor WJ kalkulerer på «sine» priser hos Printing, og kan sende ordrer direkte inn i Printings OnTop, og få til enhver tid oppdatert status på disse ordrene i egen OnTop.

Teknologi: PHP, Mysql, API, Debian/Apache