Vi har en liten og stabil stab av medarbeidere med høy kompetanse innen en rekke fagområder.