Veidekke Eiendom


Administrerer og bygger 2500 nye boliger pr år med løsning fra Initio.

Veidekke Eiendom bruker Bolig-Basen.no.

For å øke effektivitet, heve kundetilfredshet og sikre lagring og tilgang til informasjon rundt eiendom ved utbygging og boligkjøp, bruker Veidekke og deres kunder bolig-basen. Dette er en nettløsning hvor alle interesserte parter har tilgang til informasjon om viktige deler som plantegninger, kontrakter, tilvalg og tilpassing av boligen, reklamasjoner. All kommunikasjon mellom partene lagres og innsyn gis til de ulike delene etter hva du har behov for å kunne se. Her er inkludert alt fra nyhetsbrevutsendelser og grupper til nettbrett-løsning for befaringsregistrering ved ettårskontroll, hvor alle parter kan signere elektronisk.

 

Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien