Koteng Eiendom digitaliserer vaktmestertjenestene


Initio har i samarbeid med Koteng utviklet en web-basert plattform for organisering og oppfølging av driftsrelaterte oppgaver for sine næringseiendommer.
Koteng Eiendom er et av Trondheims største eiendomsselskap, med fokus på næringseiendom. Selskapet har i 2017 over 235 000 kvadratmeter kontorer, lager, produksjons- og butikklokaler "på lager", og en leieinntekt på nært 160 mill.

 

Den nyutviklede driftsplattformen er rollestyrt og tilpasset de ulike bruksområdene. Administrasjonen kan organisere og føre statistikk på de ulike eiendommene og deres vedlikeholdsoppgaver i et skreddersydd kontrollpanel. Samtidig fører vaktmestrene periodiske eller adhoc-rapporter på de ulike oppgavene eller eiendommene rett fra sine smarttelefoner ved hjelp av et brukervennlig, app-inspirert grensesnitt.


Initio Medielab, 13.12.2017