Printing med fokus på produksjon i storformat


Da Printing AS valgte OnTop til å administrere informasjonsflyten i bedriften, fokuserte de på produksjon i storformat som er en strategisk satsning for bedriften.

Printing AS er en allsidig grafisk bedrift lokalisert i Konows gate i Oslo, med 30 ansatte og over 50 mill. i omsetning og avdelinger på Norvestlandet og i Trondheim i tillegg til egen virksomhet i Polen. Til å administrere informasjonsflyten valgte de On Top-løsningen fra Initio.

 

Initio har i samarbeid med Printing utviklet egen modul for informajsonsflyt for produksjon i storformat. Den nye modulen i OnTop håndterer alt fra kvalitetssikring av produksjonen, produksjonsstyring til oppfølging av montasjearbeid og dokumentasjon av utført arbeid. Les mer om Printing AS på www.printing.no.


Initio Medielab, 15.06.2017