Printing AS valgte MIS-løsning fra Initio


Printing AS valgte On-Top til å administrere informasjonsflyten i bedriften.

Printing AS er en allsidig grafisk bedrift lokalisert på Ryen i Oslo, med 30 ansatte og over 50 mill. i omsetning. De har flere avdelinger i Norge i tillegg til Polen. Til å administrere informasjonsflyten valgte de On Top-løsningen fra Initio.

 

Vi har i samarbeid med Printing utviklet egen modul for informajsonsflyt for produksjon i storformat som håndterer alt fra utskytning til oppfølging av montasjearbeid. Les mer om Printing AS på www.printing.no.


Initio Medielab, 15.06.2017