inMemory - Forretningsutvikling fra trykksak til tjenestesalg


Bjarne Johnsen har i over 10 år samarbeidet med Initio. I denne tiden har han gått fra å tilby nettbaserte trykksakbestillinger til å bli et internasjonalt softwarehus.
Fra trykksakbestilling til internasjonalt softwarehus.
Bjarne Johnsen har gått hele veien fra å selge trykksaker på nett til å levere komplette tjenester til begravelsesbyråer. I selskapet Memosoft AS lisensierer han nå konseptene til grafiske bedrifter i en rekke land. Kundegruppene er begravelsesbyråer. Med dette systemet kan begravelsesbyråer raskt og enkelt utforme personlige salmehefter, program, minnebøker og takkekort rett i nettleseren og sende direkte til trykk. InMemory er i dag i Norge, Sverige, Danmark og England og på vei inn i Holland.

Forretningsutviklingen er gjort mulig med nært samarbeid med Initio. Et skoleeksempel på forretningsmuligheter som kan ligge i selv enkle trykksaker. les mer på www.memosoft.no.

Initio Medielab, 01.04.2016