Innovasjon Norge velger Instrato!


Innovasjon Norge er vårt nyeste tilskudd på kundetreet, og vil bruke medieportalen Instrato til bl.a utforming og bestilling av annonser og grafisk materiell.

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Som en global organisasjon er Innovasjon Norge representert i flere enn tretti land.

 

Originalfoto: Jo Michael


Initio Medielab, 31.03.2016