Vi ønsker Eivind velkommen!


Vi har fått en ny utvikler i hus. Han heter Eivind Skreddernes og vi ønsker ham hjertelig velkommen på laget!
Vi ønsker Eivind velkommen på laget og gleder oss over å få satt hans utviklertalent ut i live hos oss.

Initio Medielab, 23.11.2015