Innovasjon Norge


Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter.

Innovasjon Norge benytter medieportalen Instrato til utforming av grafisk materiell og annonser.

 

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Som en global organisasjon er Innovasjon Norge representert i flere enn tretti land og i tillegg i alle norske fylker.

 

Foto: Innovasjonnorge.no