Bjarne Johnsen har i over 10 år samarbeidet med Initio. I denne tiden har han gått fra å tilby nettbaserte trykksakbestillinger til å bli et internasjonalt softwarehus.
Innovasjon Norge er vårt nyeste tilskudd på kundetreet, og vil bruke medieportalen Instrato til bl.a utforming og bestilling av annonser og grafisk materiell.
Vi har fått en ny utvikler i hus. Han heter Eivind Skreddernes og vi ønsker ham hjertelig velkommen på laget!
Gjennom vår forhandler Printing har nå PwC tatt i bruk vår medieportal for utforming av annonser og trykksaker.
< 2 av 3 >

 

Noen av våre kunder