Bjørklund


Gullsmedkjede med mer enn 80 butikker over hele Norge.

Med en base på over 180 000 artikler – samme med en vel så omfattende bildebase – er det en utfordring å administrere og produsere ulike kataloger og markedsaktiviteter gjennom året.

 

Gjennom vår medieportal har Bjørklund fått et verktøy som automatisk genererer ulike kataloger, med riktig tekst og bilde, ut fra et utvalg varer. Løsningen er integrert med Bjørklunds Navition, og henter alle nødvendige varedata derfra. Bilder hentes automatisk fra Bjørklunds interne database. I løsningen finnes også innebygget muliget til å bearbeide de generete katalogene før de lagres som PDF.

 

Markedsavdelingen til Bjørklund håndterer alt av annonsering for de enkelte butikkene. Det være seg annonser til senteraviser for ulike kjøpesentra, eller andre aviser og blader. I medieportalen bestiller den enkelte butikk den annonsen de ønsker, og markedsavdelingen administrerer og holder oversikt over alle innkomne annonsebestillinger. Dette inkluderer administrering av korrekturer og å sende ferdig materiell til riktig mottaker innen angitt tidsfrist. Hver enkelt butikk har til enhver tid oversikt over annonser de har bestilt tidligere og status på aktuelle annonser.

 

Tjenesten fra Initio omfatter:

  • Instrato for malbaserte annonser/trykksaker, lagervarer og mediebank.
  • Integrasjon mot ERP og billedbase (som oppdateres hver natt)
  • Katalogmodul, spesialtilpasset til OnDesign
  • Annonsebestillingsystem som håndterer alt fra bestilling og korrekturrunder, til sending av ferdig materiell til de enkelte media innen angitte frister.

 

Foto: Oslo City